Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Bilgi Kaynaklarının Türleri Nedir

Bilgi Kaynaklarının Türleri Slayt (Sunum) ekini üste menü > Dosya İçerik > bölümümüzden indirebilirsiniz.

Özet: Bilgi Kaynakları
Kaydedilmiş ortamlarda bilgi bulunduran ve kullanıcıların bilgi gereksinimlerinde kullandıkları kaynaklardır.


Bilgi Kaynaklarının Türleri Resimleri

 • 2
  Bilgi Kaynakları: Süreli Yayın Dizinleri, Gazeteler, Dergiler, Magazinler vs.. 2 ay önce

  Bilgi Kaynakları: Süreli Yayın Dizinleri, Gazeteler, Dergiler, Magazinler vs..

Bilgi Kaynaklarının Türleri Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  Bilgi Kaynaklarının Türleri Slayt Sunum PPTX Ödev

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Bilgi Kaynaklarının TürleriDoç. Dr. Coşkun POLAT

  2. Sayfa
  Bilgi Kaynakları?Kaydedilmiş ortamlarda bilgi bulunduran ve kullanıcıların bilgi gereksinimlerinde kullandıkları kaynaklardırBilgi Kayıt ortamlarıGeçmiş bilgi kayıt ortamları: Yazı, taş, kil tablet, maden, ağaç tablet, kemik, yaprak, papirüs, parşömen, kumaş…Mevcut bilgi kayıt ortamlarıKağıt, mikroform (mikrofilm, mikrofiş, mikrokart), plak, videobant, film, slayt, cd, dvd, manyetik disk, vb..

  3. Sayfa
  Bilgi Kaynakları27.03.2009MagazinlerDergilerSüreli Yayın DizinleriGazetelerKütüphane KataloğuKitaplarAnsiklopedilerWWWE-Posta3Bilim, Etik ve Eğitim Dersi

  4. Sayfa
  Bilgi kaynaklarının paketlenme biçimleriKaydedildiği ortam/Format: Basılı/Basılı olmayan (print/non-print)Erişim özellikleri: Birincil/İkincil (primary/secondary)İçerik özellikleri/Kullanım: Bilimsel/Popüler (scholarly/popular)Yayımlanma biçimleri:Süreli/Süreli olmayan (periodical/non-periodical)Üretici: Resmî/Resmî Olmayan Yayınlar: Devlet yayınları, Kurum yayınları, Ticari yayınlar, Gri yayınlarZaman: Güncel/Tarihi (current/historic)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  1. Kaydedildiği Ortam/Format{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}FormatAçıklamaBasılıBasılı kaynaklardan elde edilen bilgi (karton/ciltli kitaplar, dergiler, POD (print-on-demand) dokümanları, el yazmaları, belgeler, notlar, broşürler, vb). DijitalElektronik ortamda depolanan bilgi. E-dergiler, e-kitaplar, e-ders malzemeleri, e-veritabanları, web siteleri, e-baskı arşivleri, e-sınıflar, vb. İnternet aracılığıyla bir bilgisayarla erişilebilir. Kütüphane kataloğunda listelenebilir çoğu zaman OPAC bu materyallere erişimi sağlar. Görsel/İşitselVideo (televizyon, video player), ses (radyo, ses kayıtları) araçları ile sunulan ses kasetleri, görüntü kasetleri, CD’ler, ses bantları, DVD’ler, vidyo kasetler, sesli kitaplar, vb.Çoklu ortamBilgi taşıyıcısı birkaç farklı ortam (metin, ses, grafik, animasyon, video ve interaktif) ile oluşturulan kaynaklardır. Slayt, video ve interaktif linklerin bulunduğu bir PPT sunumu çoklu ortama örnektir. Mikroform35mm ya da 16 mm film rulolarına ya da 4”x6” fiş kartlara metin ya da resimlerin fotoğrafının konması ile oluşturulan kaynaklardır. Mikroform makinesi ile okunabilir. Yazma eserlerin kaydedilmesinde bir dönem yoğun kullanılmıştır. İnsanKişilerden yüz yüze ya da telefon görüşmesi ve diğer yollarla (mektup, e-posta) elde edilen bilgidir.

  6. Sayfa
  1. Kaydedildiği Ortam/FormatBasılı Kaynaklar:Geleneksel yöntemle kağıt üzerinde çok sayıda basılmış olan ve geleneksel dağıtım kanalları ile dağıtımının gerçekleştirildiği kaynaklardır.Kitap, dergi, gazete, rapor, broşür, katalog, atlas, sözlük, bibliyografya, vb...Basılı kaynaklar aynı zamanda elektronik olarak da üretilmiş olabilirler.Bilgi merkezlerinin halen nicelik yönünden en önemli bölümünü oluştururlar.

  7. Sayfa
  ..Kaydedildiği ortamBasılı olmayan ve/veya görsel-işitsel kaynaklarGörsel-işitsel ve grafik kaynaklar: Ses ve video cd’leri, kasetler, plaklar, haritalar, planlar, küreler, resimler, posterler, afişler, modeller vb..MikroformlarElektronik kaynaklar: Internet üzerinden herkesçe görüntülenebilen kaynaklar (elektronik ansiklopedi, sözlük, “açık erişim” dergiler/makaleler, web sayfaları, vb.) ya da abonelik/satın alma yolu elde edilen (veri tabanları, e-dergiler, vb.) kaynaklar.

  8. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa


  10. Sayfa
  [Elektronik kaynaklar/Dijital kaynaklar]Bu kaynakları kabaca ikiye ayırabiliriz:“Anadan doğma” dijital kaynaklar (born digital)Bilgisayar ortamında üretilmiş ve bilgisayar aracılığı ile erişilen kaynaklardır. Bu kaynakların basılı versiyonları genelde üretil(e)mez.E-postalar, vikiler, web sayfaları, multimedia materyaller (ses dosyaları, dijital görüntü ve resimler), vb.“Sonradan olma” dijital kaynaklar (digitized)Orijinali basılı olarak üretilmiş, sonradan elektronik ortama aktarılan kaynaklardır.Genelde eski teknoloji ile üretilmiş kaynaklar sonradan dijitalleştirilir (basılı dergilerin/gazetelerin eski sayıları, plaklar, kasetler, tarihi kaynaklar, arşiv belgeleri, vb.)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  2. Erişim özellikleriBirincil / İkincilkaynaklarBilginin düzenlenmesi ve bilgi merkezinin bakış açısıKullanıcı ihtiyaçları ve bilgi kullanımındaki bireysel farklılıklarstyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  ..Erişim özellikleri (Bilgi merkezlerinin bakış açısı)Birincil kaynaklar, bilginin kendisini taşır.İkincil kaynaklar, bilgi hakkında bilgi verir.???style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  ..Erişim özellikleri (Bilgi merkezlerinin bakış açısı)Birincil kaynaklar, bilginin kendisini taşır.Genelde özgün bir içeriği olan, bilgiyi doğrudan sunmayı amaçlayan kaynaklardır:Monograflar, kitaplar, raporlar, süreli yayınlar, derleme eserler, arşiv belgeleri gibi kaynaklara genel olarak birincil kaynak adı verilir.style.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  İkincil kaynaklar, bilgi hakkında bilgi verir.Başka bilgi kaynakları ve içerdikleri bilgi ile igili bilgi veren, bir başka deyişle bilgiye yönlendiren kaynaklardır. Genelde birincil kaynaklar kullanılarak (derlenerek, analiz edilerek,vs.) üretilir.Birincil kaynaklara erişimi sağlar.Bilginin kendisini içermez, düzenleme, eriştirme ve yönlendirme amacı taşırlar.Bibliyografyalar, dizinler, kataloglar, ... ..Erişim özellikleri (Bilgi merkezlerinin bakış açısı)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  15. Sayfa
  ..Erişim özellikleri (Kullanıcı bakış açısı)Birincil kaynaklarKullanıcı bakış açısına göre birincil bilgi kaynağı, bir olayı ilk elden (olayı yaşayanın kendisinden) ya da olayın görgü tanığı aracılığıyla açıklayan kaynaklardır. Genellikle bir olayı oluşturan ham veri ve gerçekleri içerir.Yorum ve analiz içermeyen orijinal kaynaklardırBilginin kendisini doğrudan elde edebildiğimiz kaynaklardır. Bilimsel açıdan, herhangi bir bilim dalında yapılan araştırma, inceleme ve gözlemleri birinci elden okurlara aktaran kaynaklar olarak da tanımlanabilir. Neler?Günlükler, mektuplar, bir olayı rapor eden gazete makaleleri, fotoğraf ve filmler, kanunlar, mahkeme kayıtları, anketler, istatistikler, işlem kütükleri,...style.visibility

  16. Sayfa
  ..Erişim özellikleri (Kullanıcı bakış açısı)İkincil kaynaklarİkincil bilgi kaynakları gerçek olayın olup bitmesinin ardından ortaya çıkar.Birincil kaynakları analiz eden, yorumlayan ya da değerlendiren kaynaklardır.Neler?Bir olayın ya da birincil bir kaynağın yorumunu yapan bir kitap ya da makale, çeşitli ders kitapları, ansiklopediler, sözlükler, vb. ikincil kaynak olarak değerlendirilebilir. style.visibility

  17. Sayfa
  Birincil-İkincil Kaynak ayrımıKabaca yapılan tanımlara rağmen kullanılan kaynakların birincil ya da ikincil olarak adlandırılması zaman zaman güç olabilir.Neden?Doğum sertifikası = BirincilÖlüm belgesi = Birincil + İkincil(ikincil de olabilir, çünkü doğum sertifikasından ya da kayıtlarından aktarılan doğum tarihi vb. bilgileri de içerir)Yetişkin bir yazarın tüm hayatını yazdığı otobiyografisi = Birincil? İkincil?(her detayı hatırlar mı?)Birincil kaynaklar kullanılarak yapılmış bir çalışma sonucu elde edilmiş bir yeni bir sonuç = Birincil? İkincil?(bilgiyi kullananın ihtiyacına bağlı)..Erişim özellikleri (Kullanıcı bakış açısı)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  Birincil kaynak mı ikincil kaynak mı? Sorunun doğru bir yanıtı yok. Tercih edilecek kaynak türü kişilerin bilgi ihtiyacına göre değişebilir. Örneğin:Bir arkadaşınızın başına gelen bir olayı kendisinden dinlerken aldığınız bilgi sizin başınıza gelen bir olay hakkında elinizde olan bilgiden daha az güvenilir olabilir.Tarih dersine çalışırken, bir olay hakkında yazılmış bir ders kitabını okumaktansa olay hakkındaki birinci el bilgiyi okumak daha ilgi çekici/akılda kalıcı olabilir...Erişim özellikleri (Kullanıcı bakış açısı)

  19. Sayfa
  Birincil kaynak mı ikincil kaynak mı?Çelişkili bilgiler varsa?..Çelişkili bilgilerle karşılaştığınızda hangisine inanmanız, hangisini dikkate almanız gerektiğine nasıl karar vereceksiniz?Hangisi gerçek olaya daha yakın?İlk etapta ilk duyduğunuz bilgiye ya da birincil bilgiye güvenemeyebilirsiniz, fakat en azından farklı bilgi akışı olduğunun farkına varmalısınız.Farklı birincil kaynaklar kullanılarak yapılmış yorumlar, güvenilir kaynaklardan geliyorsa daha güvenilir bilgi kaynakları olabilir.Araştırma yaparken?..Genelde bir araştırma yapıyorsanız hem birincil hem de ikincil kaynaklardan yararlanmalısınız...Erişim özellikleri (Kullanıcı bakış açısı)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  Birincil kaynak? İkincil Kaynak?Kişilerin bilgi ihtiyaçlarına göre birincil ya da ikincil kaynak kullanımının önemi değişir.Her iki tür kaynak da değerlidir.Genellikle en değerli ikincil kaynaklar çeşitli birincil kaynaklardan toplanan bilgilerin derlenmesi ile elde edilir. Bu tip ikincil kaynaklarda çoğu zaman yeni fikirler ve buluşlar da ortaya çıkabilir...Erişim özellikleri (Bilgi merkezi ve kullanıcı bakış açısı)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  Erişim: Üçüncül Kaynak?Bibliyografyalar, dizinler, abstraktlar, bibliyografik veritabanları kaçıncıl kaynaklardır?Birincil?Bir olayı ilk elden (olayı yaşayanın kendisinden) ya da olayın görgü tanığı aracılığıyla açıklayan kaynaklardır. İkincil?Bir olayın ya da birincil bir kaynağın yorumunu yapan bir kitap, makale ya da çeşitli ders kitapları, ansiklopediler, sözlükler, vb.Üçüncül olabilir mi?Bilgi bilimi literatüründe bilgi kaynak türleri birincil ve ikincil olarak genelde ayırt edilir. Ancak kullanıcı bakış açısı ile olaya yaklaşılırsa üçüncül bir türün de olması gereklidir. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  22. Sayfa
  Erişim: Üçüncül Kaynak?Üçüncül Kaynaklar: Herhangi bir konu hakkında genel tanım ve açıklamalar veren ansiklopedi ve sözlük gibi kaynaklar ile, konu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklara erişim sağlayan dizinler, bibliyografyalar ve abstraktlardır. Başka bir deyişle bilginin kendisini barındırmayan, ancak bilginin olduğu kaynağı gösteren kaynaklara üçüncül kaynaklar denir.style.visibilitystyle.visibility

  23. Sayfa
  Erişim: Üçüncül Kaynak?Bu ayırımda, ansiklopediler ve sözlükler gibi bilgi içeren danışma kaynakları da üçüncül kaynak olarak değerlendirilir.Niçin?style.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa
  Erişim: Üçüncül Kaynak?

  25. Sayfa
  3. İçerik Özellikleri/Kullanım: Popüler/BilimselPopüler kaynaklar kişilere bir konu hakkında genel fikir verecek biçimde hazırlanır ve bilgiyi bu şekilde sunarlar.Bilimsel kaynaklar alanında uzman olan kişilere sunulmak üzere düzenlenmiş bilgileri içerir.

  26. Sayfa
  ..İçerik özellikleri“Popüler” / “Bilimsel” ?..Hangisi?Hangisinin kullanılabileceğine bu bilgiyi talep eden kullanıcı profiline bakılarak karar verilebilir.Hitap ettiği kitle?Popüler kaynaklar genel izleyici kitlesine hitap eder. Bu kişiler genelde araştırdıkları konuda uzman olmak zorunda değildir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  27. Sayfa
  Kullanım:Popüler/BilimselPopüler (Popular) yayınlar halkın geneline yöneliktir ve onları bilgilendiren ve eğlendiren yayınlardır. Time and Rolling Stone gibi dergiler ile Rosemary Wallner’ın Michael Jackson : Music's Living Legend, Rockbottom Books, adlı kitabı popüler kaynaklara örnektir. National Geographic: Popular? Bilimsel?TÜBİTAK- Bilim ve Teknik: Popüler? Bilimsel?style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  28. Sayfa
  PopülerGünlük kullanılan dille geniş bir okuyucu kitlesine yönelik yazılır. Çok sayıda reklam içerirÇok sayıda resim ve grafik içerir Parlak kağıda basılır ve albenili bir görünümü vardırMakaleler genelde kısadır ve yazanı belli değildir.Makalelerde genelde kaynakça ve dipnot bulunmazTicari yayıncılar tarafıdan basılır. Çoğunlukla haftalık ya da aylık olarak çıkarHer sayıda sayfa numarası baştan başlarAmacı eğlendirme ve reklamlar aracılığıyla ürünleri satmadırÖrnekler: Time, Newsweek, People, Sports Illustrated, Tarih ve Medeniyet, NTV Tarih, Sızıntı, Bilimsel çalışmalarda popüler dergilerin kullanılması ve atıfta bulunulması genelde kabul görmez. Ancak öğrenciler ödevlerini hazırlarken kullanılabilir.

  29. Sayfa


  30. Sayfa
  [Popüler kaynaklar]Popüler kitaplarOrhan Pamuk, “Benim Adım Kırmızı”Lisa D. Campbell, “Michael Jackson: The King of POP”…

  31. Sayfa
  ..KullanımBilimsel kaynaklarBelirli bir başlıkla ilgili olma eğilimindedirler.Bilim dalının özelliklerine göre değişmekle birlikte genelde uzun ve detaylı makaleler halinde yazılabilir.Genelde orijinal araştırma yazılarıdır.Teknik bir dil ya da jargon kullanırlar.

  32. Sayfa
  Bilimsel DergiBilimsel terminoloji ve karmaşık bir dille ile yazılır, genelde hitap ettiği kitle konu uzmanları ve bilimsel camiadır, Çok az reklam içerirGrafik ya da şekil içerebilirMakalede kullanılan kaynaklar dipnotlarla ve kaynakça ile gösterilir. Mat kağıda basılır ve ciddi bir görünümü vardır. Makaleler genelde uzundur, yazarı bellidir, yazarın bilimsel ya da mesleki alanına yöneliktir. Üniversiteler, bilim ve meslek dernekleri ile diğer mesleki oluşumlar tarafından yayınlanır. Çoğunlukla aylık, dört ayda bir ya da yıllık olarak yayınlanır. Sayfa numaraları cilldin bir önceki sayısından devam eder. Makalelerin nasıl yazılması gerektiğine ilişkin yazarlara bilgiler içerir. Derginin adı resmidir ve “Journal”, “Qaurterly” ya da “Transactions” ya da ilgili alanı gösteren terimler içerir. Amacı bilim adamları arasında ilgili konularda orijinal araştırmaların paylaşımıdır.

  33. Sayfa


  34. Sayfa
  Bilimsel KitapBilimsel terminoloji ve karmaşık bir dil ile yazılır, genelde hitap ettiği kitle konu uzmanları ve bilimsel camiadır, Çok az reklam içerirGrafik ya da şekil içerebilirKullanılan kaynaklar dipnotlarla ve kaynakça ile gösterilir. Mat kağıda basılır ve ciddi bir görünümü vardır. Konu belli bir sistematik düzenle ele alınmıştır Genelde, üniversiteler, bilim ve meslek dernekleri ile diğer mesleki oluşumlar tarafından yayınlanır. Amacı bilim adamları arasında ilgili konularda orijinal araştırmaların paylaşımıdır.

  35. Sayfa


  36. Sayfa
  Bilimsel Tezler

  37. Sayfa
  Bilimsel/Teknik Raporlar

  38. Sayfa
  ..Kullanım (özet)

  39. Sayfa
  ..Kullanım (özet)

  40. Sayfa
  4. Zaman:Güncel/Tarihi KaynaklarTarihi kaynaklarTarih boyunca üretilmiş, üretildiği dönem hakkında ya da o döneme has bilgiler veren basılı/elektronik ya da görsel tüm kaynaklar.El yazmaları, ses/görüntü içeren arşiv belgeleri, arkeolojik eserler, eskiye ait belge niteliği taşıyan herşey.Güncel kaynaklarstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  41. Sayfa
  Zaman:Güncel/Tarihi Kaynaklar

  42. Sayfa
  Güncel/Tarihi Kaynaklar

  43. Sayfa
  Zaman:Güncel/Tarihi Kaynaklar

  44. Sayfa
  Zaman:Güncel/Tarihi Kaynaklar

  45. Sayfa
  Zaman:Güncel/Tarihi Kaynaklar

  46. Sayfa
  5. Yayın Aralığı: Süreli/Süresiz YayınlarSüreli yayınlar: belli ya da düzensiz aralıklarla çıkan ve uzun süreli (sonsuza kadar) devam edeceği varsayılan yayınlardır. Dergiler, gazeteler, ansiklopediler, dizin ve öz dergileri, bibliyografyalar, bültenler, vb.Süresiz yayınlar: Kitaplar, tezler, raporlar, vb.

  47. Sayfa
  5. Yayın:Süreli/Süresiz Yayınlar

  48. Sayfa
  6. Üretici:Resmi/Resmi Olmayan YayınlarResmi yayınlar: Bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan resmi yayınlar. Ör. Resmi gazeteler, istatistikler, bültenler, resmi web siteleri, vb.Resmi olmayan yayınlar: Devlet kuruluşu haricinde üretilen yayınlar.

  49. Sayfa
  Ticari Yayınlar Ticari (Trade) yayınlar popüler ya da bilimsel kategorisine girmeyen, ya da bazen herhangi birine giren ve bunların birleşiminden oluşan özel ticari bir alanda ürün ve pazarın uygulamacılarla bilgi paylaşımını amaçlayan yayınlardır. Firma katalogları, ürün katalogları, fiyat katalogları, tanıtıcı broşür ya da kitapçıklar, reklam afişleri, videoları, vb.

  50. Sayfa
  Ticari YayınlarPopüler ve bilimsel yayınların bir karışımı olarak değerlendirilebilirBelli bir alana yönelik reklamlar içerirPopüler magazinde olduğu gibi çok sayıda resim ve görsel öğe içerebilir. Parlak kağıda basılı olabilirBelli bir ticaret ya da endüstri alanında bilgi verir.

  51. Sayfa
  ..Gri YayınlarGri yayınlar:Teknik yayınlar olarak da bilinirYaygın olarak kullanılmazlar Gri (teknik) yayınları daha çok alanında uzman kişiler üretir ya da kullanırTeknik kataloglar, Patentler, Standartlar, Tezler, Proje/araştırma raporlarıÜreticisi genelde resmi kurumlar, özellikle de araştırma kurumlarıdır.

  52. Sayfa
  ..Gri Yayınlar

  53. Sayfa
  Video Types of Information

  54. Sayfa
  İkincil Kaynak-UygulamaDİZİN: Türk kütüphaneciliğinin en önemli yayın organı olan “Türk Kütüphaneciliği” dergisinde çıkan tüm makaleleri dizinlerİlk cildi 1952-1992, II. Cildi 1993-2000 ve son cildi de 2000’den sonraki yıllarda dergide çıkan makaleleri dizinler

  55. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  56. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  57. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  58. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  59. Sayfa


  60. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  61. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  62. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  63. Sayfa
  ANAHTAR I ve IIKütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon ve Bilgi Bilimi konularında yayınlanan “editoryal (derleme)” kitapların içinde yer alan makaleleri dizinler. Düzeni ve kullanımı Dizin’e benzerYazar, makale ve konu dizinleri vardır, kendi içinde alfabetik sıralanmıştır.

  64. Sayfa
  ANAHTAR I ve II

  65. Sayfa
  ANAHTAR I ve IIKONU BAŞLIKLARI DİZİNİstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibility

  66. Sayfa
  ANAHTAR I ve IIMAKALE BAŞLIĞI DİZİNİstyle.visibilitystyle.visibility

  67. Sayfa
  ANAHTAR I ve IIYAZAR ADI DİZİNİstyle.visibilitystyle.visibility

  68. Sayfa
  ANAHTAR I ve II

  69. Sayfa
  ANAHTAR I ve IIstyle.visibilitystyle.visibility

  70. Sayfa


  71. Sayfa
  İnceleyin«Directory of Open Access Journal»ı inceleyin.Buradan, açık erişimli bir dergiden tam metin bir makaleye erişin. Konu “coğrafi bilgi sistemleri” (geographic information systems) olsun. A.Ü. Kütüphanelerinin abone olduğu elektronik kaynaklardan “kütüphaneler ve telif hakları” (libraries and copyright) konusunda tam metin bir makale bulun. Türkçe ve İngilizce makalelere ulaşmak arasında erişim zorluğu açısından nasıl bir fark var? Bu konuda Türkçe bir makale arasanız nereye başvurmalısınız?Ulrichsweb’i kullanarak sosyal bilimler (social sciences) alanında hangi dergiler olduğuna bir göz atın. Nasıl arama yaptınız?

  72. Sayfa
  California State Library.(2000). Information what is it? http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby153_2012/6/PPTInfo.pptRPCC Library. (2006). Information: Types, Scope, and Formats. http://www.gorpcc.com/docs/2B_InformationTypes.pptUlrich’s Periodicals Directory. (Çevrimiçi) http://ulrichsweb.com/Olşen, Şemsa. (1999). Internet Üzerindeki Bilgi Kaynaklarının Seçimi ve Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 13 (3): 197-206. (Nasıl erişeceğinizi siz biliyorsunuz;)Al, Umut ve Al, Pınar. (2003). Elektronik Bilgi Kaynaklarının Seçimi. Bilgi Dünyası, 4 (1): 1-14. (Nasıl erişeceğinizi siz biliyorsunuz;)Tonta, Yaşar. (1996). Internet, Elektronik Kütüphaneler ve Bilgi Erişim. Türk Kütüphaneciliği, 10 (3): 215-223. (Nasıl erişeceğinizi siz biliyorsunuz;)Kaynaklar ve okuma listesi:

  73. Sayfa
  Kaye, D. (1995). Sources of information, formal and informal. Library Management, 16(5): 16–19.http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby153_2012/4&5/Kaye2.pdfEvaluation of Information Sources Part I, Types of Information Sources http://www.lib.lsu.edu/instruction/evaluation/evaluation00.htmlSSHL Guide to Online Primary Sources (UCSD Libraries)http://libguides.ucsd.edu/primarysourcesTypes of Information Sources. PCC Libraries-Information Literacy Tutorial (Episode III)http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby153_2012/4&5/videos/Types_ of_ Information_ Sources.mp4Using Primary Sources on the Webhttp://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/sections/history/resources/pubs/usingprimarysources/index.cfmGenel bilgi için:Tonta, Y. (2002). Elektronik Kaynaklarda Yasal Sorunlar (bildiri). PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara.http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby153_2012/4&5/Tonta2002.pdfKaynaklar ve okuma listesi:

 • 1
  Önizleme: 2 ay önce

  Bilgi Kaynaklarının Türleri Slayt Powerpoint

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  BİLGİ KAYNAKLARININ TÜRLERİBBY103 Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri I

  2. Sayfa
  Bilgi kaynaklarının türleriİçerik: Birincil/İkincil (primary/secondary)Kullanım: Bilimsel/Popüler (scholarly/popular)Biçim: Basılı/Basılı olmayan (print/non-print)Yayın: Süreli/Süreli olmayan (periodical/non-periodical)Üretici: Resmi/Resmi olmayan (government/non-government)Zaman: Güncel/Tarihi (current/historic)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  İçerik..Birincil kaynaklarBir olayı ilk elden (olayı yaşayanın kendisinden) ya da olayın görgü tanığı aracılığıyla açıklayan kaynaklardır. Bir olayı oluşturan ham veri ve gerçekleri içerebilir.Bilginin kendisini doğrudan elde edebildiğimiz kaynaklardır. Neler?Günlükler, mektuplar, bir olayı rapor eden gazete makaleleri, fotoğraf ve filmler, kanunlar, mahkeme kayıtları, anketler, istatistikler, işlem kütükleri, kutsal kitaplar,...style.visibility

  4. Sayfa
  ..İçerikİkincil kaynaklarİkincil bilgi kaynakları gerçek olayın olup bitmesinin ardından ortaya çıkar.Birincil kaynakları analiz eden, yorumlayan ya da değerlendiren kaynaklardır.Neler?Bir olayın ya da birincil bir kaynağın yorumunu yapan bir kitap ya da makale, çeşitli ders kitapları, ansiklopediler, sözlükler, vb. ikincil kaynak olarak değerlendirilebilir. style.visibility

  5. Sayfa
  ..İçerikBirincil-İkincil Kaynak ayrımıKabaca yapılan tanımlara rağmen kullanılan kaynakların birincil ya da ikincil olarak adlandırılması zaman zaman güç olabilir.Neden?Doğum sertifikası = BirincilÖlüm belgesi = Birincil + İkincil (ikincil, çünkü doğum sertifikasından ya da kayıtlarından aktarılan doğum tarihi vb. bilgileri de içerir)Yetişkin bir yazarın tüm hayatını yazdığı otobiyografisi (her detayı hatırlar mı?) = Birincil? İkincil?Birincil kaynaklar kullanılarak yapılmış bir çalışma sonucu elde edilmiş bir yeni bir sonuç = Birincil? İkincil?style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  ..İçerikBirincil kaynak mı ikincil kaynak mı? Sorunun doğru bir yanıtı yok. Tercih edilecek kaynak türü kişilerin bilgi ihtiyacına göre değişebilir. Örneğin:Bir arkadaşınızın başına gelen bir olayı kendisinden dinlerken aldığınız bilgi sizin başınıza gelen bir olay hakkında elinizde olan bilgiden daha az güvenilir olabilir.Tarih dersine çalışırken, bir olay hakkında yazılmış bir ders kitabını okumaktansa olay hakkındaki birinci el bilgiyi okumak daha ilgi çekici/akılda kalıcı olabilir.

  7. Sayfa
  ..İçerikBirincil kaynak mı ikincil kaynak mı?Çelişkili bilgiler varsa?..Çelişkili bilgilerle karşılaştığınızda hangisine inanmanız, hangisini dikkate almanız gerektiğine nasıl karar vereceksiniz?Hangisi gerçek olaya daha yakın?İlk etapta ilk duyduğunuz bilgiye ya da birincil bilgiye güvenemeyebilirsiniz, fakat en azından farklı bilgi akışı olduğunun farkına varmalısınız.Farklı birincil kaynaklar kullanılarak yapılmış yorumlar, güvenilir kaynaklardan geliyorsa daha güvenilir bilgi kaynakları olabilir.Araştırma yaparken?..Genelde bir araştırma yapıyorsanız hem birincil hem de ikincil kaynaklardan yararlanmalısınız.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  ..İçerikBirincil kaynak? İkincil Kaynak?Kişilerin bilgi ihtiyaçlarına göre birincil ya da ikincil kaynak kullanımının önemi değişir.Her iki tür kaynak da değerlidir.Genellikle en değerli ikincil kaynaklar çeşitli birincil kaynaklardan toplanan bilgilerin derlenmesi ile elde edilir. Bu tip ikincil kaynaklarda çoğu zaman yeni fikirler ve buluşlar da ortaya çıkabilir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  Birincil kaynak-İkincil kaynak(ne demek istedik?..)http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby103_2010/4&5/What_is_a_Primary_Source.mp4What is a primary source?

  10. Sayfa
  Kullanım“Popüler”, “Bilimsel”e karşı…Hangisinin kullanılabileceğine bu bilgiyi talep eden kullanıcı kitlesine bakılarak karar verilebilir.Popüler kaynaklar genel izleyici kitlesine hitap eder. Bu kişiler genelde araştırdıkları konuda uzman olmak zorunda değildir.

  11. Sayfa
  ..Kullanım“Popüler”, “Bilimsel”e karşı…Popüler kaynaklar kişilere bir konu hakkında genel fikir verecek biçimde hazırlanır ve bilgiyi bu şekilde sunarlar.Bilimsel kaynaklar alanında uzman olan kişilere sunulmak üzere düzenlenmiş bilgileri içerir.

  12. Sayfa
  ..KullanımBilimsel kaynaklarBelirli bir başlıkla ilgili olma eğilimindedirler.Uzun ve detaylı makaleler halinde yazılabilir.Genelde orijinal araştırma yazılarıdır.Teknik bir dil ya da jargon kullanırlar.

  13. Sayfa
  ..KullanımPopüler kaynaklarDaha geniş konu başlıkları ile ilgilenirler.Herhangi bir konuyu genel olarak ele alan kısa makaleler şeklinde olabilirler.Orijinal araştırmalar değildir.Genelde herkesin anlayabileceği, ağır terim ve jargonlardan arındırılmış normal yazı dili kullanılır.

  14. Sayfa
  [Bilimsel/Popüler]Doktora teziPopüler dergi makalesi

  15. Sayfa
  [Bilimsel kaynaklar]Bilimsel kitaplarAnnual review of information science and technology Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı…

  16. Sayfa
  [Bilimsel kaynaklar]Bilimsel dergilerBilgi Dünyası Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST)…

  17. Sayfa
  [Popüler kaynaklar]Popüler dergilerTimeRolling StoneAktüelCosmopolitan…

  18. Sayfa
  [Popüler kaynaklar]Popüler kitaplarOrhan Pamuk, “Benim adım kırmızı”Lisa D. Campbell, “Michael Jackson: The king of POP”…

  19. Sayfa
  ..Kullanım (özet)

  20. Sayfa
  ..Kullanım (özet)

  21. Sayfa
  Soru: “Popüler”(!) kültür “hakkı”nda yorumunuz? (ne demek istemedik!...);)http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby103_2010/4&5/herkesin_bir_popisi_vardir!.mp4style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  22. Sayfa
  BiçimBasılı kaynaklarKitap, dergi, gazete, rapor, broşür, katalog, atlas, sözlük, bibliyografya, dizin, öz, vb...Bu kaynakların hem basılı hem de elektronik kopyaları olabilir ya da sadece basılı olarak üretilmiş olabilirler.

  23. Sayfa
  ..BiçimBasılı olmayan kaynaklarGörsel-işitsel ve grafik kaynaklar: Ses ve video cd’leri, kasetler, plaklar, haritalar, planlar, küreler, resimler, posterler, afişler, modeller vb..MikroformlarElektronik kaynaklar: Internet üzerinden herkesçe görüntülenebilen kaynaklar (elektronik ansiklopedi, sözlük, açık erişim dergiler/makaleler, web sayfaları, vb.) ya da abonelik yolu elde edilen (veri tabanları, e-dergiler, vb.) kaynaklar.

  24. Sayfa


  25. Sayfa


  26. Sayfa
  [Elektronik kaynaklar/Dijital kaynaklar]Bu kaynakları kabaca ikiye ayırabiliriz:“Anadan doğma” dijital kaynaklar (born digital)Bilgisayar ortamında üretilmiş ve bilgisayar aracılığı ile erişilen kaynaklardır. Bu kaynakların basılı versiyonları genelde üretil(e)mez.E-postalar, vikiler, web sayfaları, multimedia materyaller (ses dosyaları, dijital görüntü ve resimler), vb.“Sonradan olma” dijital kaynaklar (digitized)Orijinali basılı olarak üretilmiş, sonradan elektronik ortama aktarılan kaynaklardır.Genelde eski teknoloji ile üretilmiş kaynaklar sonradan dijitalleştirilir (basılı dergilerin eski sayıları, plaklar, kasetler, tarihi kaynaklar, arşiv belgeleri, vb.)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  27. Sayfa
  Yayın türüSüreli yayınlar: Uzun süreli (sonsuza kadar) devam edeceği varsayılan, belli ya da düzensiz aralıklarla yayımlanan ve genelde uzun süre yayını devam eden kaynaklardır. Örn. Dergiler, gazeteler, ansiklopediler, dizin ve öz dergileri, bültenler, bibliyografyalar, vb.Süreli yayın olmayan kaynaklar:Yukarıdaki tanıma uymayan tüm kaynaklar

  28. Sayfa
  ÜreticiResmi kaynaklarGenelde devlet kuruluşları tarafından yayımlanır.Resmi gazeteler, istatistikler, bültenler, resmi web siteleri, vb.Resmi olmayan kaynaklarDevlet kuruluşları tarafından yayımlanmayan tüm kaynaklar.

  29. Sayfa
  ZamanTarihi kaynaklarTarih boyunca üretilmiş, üretildiği dönem hakkında ya da o döneme has bilgiler veren basılı ya da görsel tüm kaynaklar.El yazmaları, ses/görüntü içeren arşiv belgeleri, arkeolojik eserler, eskiye ait belge niteliği taşıyan herşey.Güncel kaynaklar

  30. Sayfa


  31. Sayfa
  Information Cycle & Information Sourceshttp://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby103_2010/4&5/Types_ of_ Information_ Sources.mp4Types of Information Sources

  32. Sayfa
  Bunlara dikkat..Popüler ve bilimsel olduğunu düşündüğünüz birer dergiyi 19. ve 20. slaytlardaki değerlendirme kriterlerine göre inceleyin (kullanım açısından).“Types of Information Sources” başlıklı videoyu tekrar dikkatlice dinleyin. Ödevlerinizde, araştırma yaparken kullanmanız gereken kaynaklar videoda nasıl sınıflanıyor? Nelere dikkat çekiliyor? Hangi kaynaklardan bahsediliyor?

  33. Sayfa
  Kaye, D. (1995). Sources of information, formal and informal. Library Management, 16(5): 16–19.http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby103_2010/4&5/Kaye2.pdfEvaluation of Information Sources Part I, Types of Information Sources http://www.lib.lsu.edu/instruction/evaluation/evaluation00.htmlGet started with primary sources (UCSD Libraries)http://sshl.ucsd.edu/instruction/primary/index.htmlTypes of Information Sources. PCC Libraries-Information Literacy Tutorial (Episode III)http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby103_2010/4&5/Types_ of_ Information_ Sources.mp4Using Primary Sources on the Webhttp://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/sections/history/resources/pubs/usingprimarysources/index.cfmGenel bilgi için:Tonta, Y. (2002). Elektronik Kaynaklarda Yasal Sorunlar (bildiri). PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara.http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby103_2010/4&5/Tonta2002.pdfKaynaklar ve okuma listesi:

  34. Sayfa
  Primary sources: Birincil kaynaklarSecondary sources: İkincil kaynaklarScholar: BilimselScholarly journals: Bilimsel dergilerArticle: MakaleBias: ÖnyargıFiction: RomanBiography: BiyografiHardcover books: Ciltli kitaplarSoftcover books: Karton kapaklı kitaplarReference section: Danışma birimiReference books: Danışma kitaplarıDissertation: TezPeer-review: Bilimsel makale ve yayın değerlendirme süreciEditorial board: Yayın kuruluVideolar için terimler

Bilgi Kaynaklarının Türleri Videoları

 • 1
  2 ay önce

  Bilgi kaynaklarının Türleri ve özellikleri nelerdir konu anlatımı videosu

Bilgi Kaynaklarının Türleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Bilgi Kaynaklarının Türleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..